Digitale enquête bereikbaarheid regio Rotterdam

18 oktober 2021

Doet u mee aan een digitale enquête over de bereikbaarheid van de regio Rotterdam. Deze is in het kader van het project MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam opgesteld. Dit project verkent welke maatregelen het meest kunnen bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van deze regio. In dit onderzoek willen we graag uw mening over de mogelijke maatregelen ophalen. Door deel te nemen aan dit onderzoek geeft u ons waardevolle informatie die we mee kunnen nemen in onze verkenning. Voor meer informatie over het project zie www.oeververbindingen.nl.

Ga naar www.startvragenlijst.nl/oeververbinding

Het invullen kost je ongeveer 10-15 minuten. U kunt de vragenlijst invullen tot en met donderdag 28 oktober. I&O Research voert dit onderzoek uit. I&O Research gaat daarbij zorgvuldig om met uw privacy. Heeft u vragen mailen deze dab naar helpdesk@iopanel.nl.