Denkt u ook mee over de toekomst van de Algeracorridor?

20 oktober 2021

Woensdagavond 27 oktober om 19.30 uur is de eerste bijeenkomst om met elkaar over het lange-termijnpakket aan maatregelen voor de Algeracorridor te praten. De bijeenkomst is in Bowlingcentrum Krimpenhof.

Wat doen we tijdens deze bijeenkomst?

We praten u bij, zodat iedereen het zelfde kennisniveau heeft. Daarna vragen we u mee te denken over het ontwerp (de gebiedskenmerkenkaart).

Lange-termijnpakket is anders dan wat nu gebeurt

De MIRT-verkenning richt zich alleen op het lange-termijnpakket aan maatregelen voor de Algeracorridor. Er vinden ondertussen al grootse aanpassingen plaats. Deze vallen onder het korte-termijnpakket, waaronder het aanpassen van de kruising C.G. Roosweg/ Nieuwe Tiendweg en een aantal OV- en fietsmaatregelen.

Door deel te nemen geeft u waardevolle informatie die we mee kunnen nemen in onze verkenning

Het project MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam verkent welke maatregelen het meest kunnen bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van deze regio. Voor meer informatie over het project zie www.oeververbindingen.nl.

Zien we u ook op woensdag de 27ste?

Stuur dan een mail naar mail@oeververbindingen.nl en zet daarbij uw naam, telefoonnummer en dat u graag meedenkt over de Algeracorridor.