De gemeenteraad heeft de stedenbouwkundige kaders voor de nieuwbouw van Crimpenersteyn vastgesteld

27 januari 2023 illustratie van het plan voor de bouw van Crimpenersteyn.

Het huidige gebouw verdwijnt en er komen verspreid in het gebied 3 nieuwe gebouwen terug. Zorgaanbieder De Zellingen realiseert 2 typen woningen. De eerste is ‘Wonen met 24-uurs zorg’. Dit is speciaal voor mensen met een intensieve zorgvraag. Het tweede type is ‘Wonen met een Plus’ voor mensen met een lichte tot zware zorgvraag. Dit is als alternatief voor het ‘oude verzorgingshuis’.

Complimenten aan iedereen die heeft meegedacht

Wethouder Hugo van der Wal is blij dat De Zellingen en omwonenden elkaar hebben gevonden in het plan. “Ik geniet nog na van alle complimenten die wij tijdens de behandeling kregen over het participatietraject. Die complimenten geef ik graag door aan iedereen die hebben meegedacht over de planontwikkeling en hebben meegepraat.’’

Een modern Crimpenersteyn waar je prettig woont en vertoeft

Hugo van der Wal: ”De Zellingen en de gemeente willen bij de volgende stappen ook in gesprek blijven met omwonenden en betrokkenen. Ook bij de verdere uitwerking van het plan in verband met de nieuwbouw van Crimpenersteyn. Want we willen allemaal dat er straks een mooi modern gebouwencomplex staat in een fraaie groene omgeving. Waar het zowel voor de bewoners van Crimpenersteyn, als voor de omwonenden comfortabel wonen en prettig vertoeven is.”

In totaal komen er minimaal 225 nieuwe woningen

180 voor ‘Wonen met 24-uurs zorg’ en 45 of meer appartementen voor ‘Wonen met een Plus’. Die woningen zijn hard nodig. De groep mensen die deze woningen nodig heeft neemt de komende jaren sterk toe. Terwijl het woningaanbod ontbreekt.

De nieuwbouw van Crimpenersteyn biedt nog meer kansen dan alleen nieuwe woningen

Zo komt er ook een buurtkamer voor Boveneind. In deze buurtkamer komt onder andere een horecavoorziening. Ook komen er mogelijkheden voor eerstelijnsbehandeling (bijvoorbeeld fysiotherapie) en dagbesteding. Het huidige Crimpenersteyn staat als een barrière tussen het park en een deel van de wijk Boveneind. Door die barrière weg te halen, komt het park meer in verbinding met omliggende woningen. Ook wordt het park beter toegankelijk.

De komende tijd werken we het plan verder uit

De komende maanden werken de gemeente en De Zellingen het plan verder uit met regelmatige afstemming met omwonenden. Zoals over inrichting van de openbare ruimte, parkeren en de uitstraling van de nieuwe gebouwen. Tegelijkertijd werken we aan het opstellen van een bestemmingsplan. Deze ligt naar verwachting rond de zomer van 2023 ter visie voor inspraak. In de tweede helft van 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan. Daarna vraagt De Zellingen in 2024 een vergunning aan om te starten met de bouw.