DCMR onderzoekt blootstellingsrisico’s lood in bodem kinderspeelplaatsen

23 juli 2019

De DCMR Milieudienst Rijnmond start binnenkort in opdracht van de provincie Zuid-Holland met een onderzoek naar lood in de bodem bij kinderspeelplaatsen. Ook in Krimpen aan den IJssel onderzoekt de dienst zeven openbare kinderspeelplaatsen en twee kinderspeelplaatsen bij scholen op een verhoogd loodgehalte.

In 2015 is uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebleken dat lood een nadelig effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen. Daarom is het belangrijk dat met name kinderen tot en met 6 jaar zo min mogelijk lood binnenkrijgen. Zij kunnen lood binnenkrijgen door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken tijdens het spelen op een bodem met lood. 

Omdat kinderen een kwetsbare groep vormen heeft de provincie Zuid-Holland een plan van aanpak opgesteld voor de kinderspeelplaatsen in de gemeenten waar zij bevoegd gezag is. Samen met de omgevingsdiensten (in onze gemeente de DCMR) worden de kinderspeelplaatsen onderzocht.

In 2016 zijn eerst de aandachtsgebieden geïnventariseerd waar sprake is van verhoogde loodgehalten. Op basis van de historische loodverwachtingskaarten is gekeken of er kinderspeelplaatsen in gebieden zijn waar de verwachting is dat het loodgehalte boven de 390 mg/kg is. Dit bleek in onze gemeente niet het geval. 

De kaart gaf wel aan dat in grote delen van de gemeente de verwachting is dat er lood in de bodem zit in de categorie 0-390 mg/kg. Gegeven de gevoeligheid van jonge kinderen voor bodemlood, mag het loodgehalte op kinderspeelplaatsen niet hoger zijn dan 100 mg/kg.

Op basis van de expertise van Beheer Openbare Ruimte is gekeken welke gebieden een mogelijk risico hebben. Hieruit werd duidelijk dat de speelgebieden in Oud Krimpen minder vaak zijn opgehoogd dan elders en dus een hoger risico vormen.

In week 9 start de DCMR in Oud Krimpen een nader onderzoek. De eerste stap in het onderzoek is om de kans op blootstelling aan loodhoudende bodem in kaart te brengen. Dit gebeurt door foto’s te maken van de inrichting van de speelplaats, waarbij onder meer gekeken wordt in hoeverre de bodem is afgedekt door gras of harde materialen. 

Indien er mogelijk risico naar voren komt, dan worden er grondmonsters genomen. Als blijkt dat er blootstellingsrisico aanwezig is, dan worden maatregelen genomen om blootstelling te voorkomen.

Om welke speelplaatsen gaat het?

De DCMR onderzoekt de volgende speelplaatsen:

Openbare speelplaatsen:

Waalsingel 15 (straatje langs water), 2921 AV Tuinstraat 65, 2921 XH Tuinstraat 52 (verhard trapveld), 2921 XK Zuiderstraat 2, 2921 XS Steenbakkerstraat 27, 2922 XJ Koningin Julianastraat 62, 2922 TE IJsseldijk 458, 2921 BD

Niet-openbare speelplaatsen:

Tuinstraat 25, 2921 XH, Het Kompas Kerkdreef 1a, 2922 BG, Admiraal De Ruyter

Meer informatie

Meer informatie vindt u op:

https://www.dcmr.nl/onderwerpen/onderzoek-naar-blootstellingrisicos-lood-bij-kinderspeelplaatsen.html en https://www.youtube.com/watch?v=1-ZHY4tCY9k.

Als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur bellen met de DCMR op telefoonnummer 010 246 8140 of een e-mail sturen naar info@dcmr.nl.

Heeft u vragen over lood en gezondheid, dan kunt u bellen met de GGD Rotterdam-Rijnmond, Team Gezondheid en Milieu, op telefoonnummer 010 433 9894.