Daarom stemt u tijdens de waterschapsverkiezingen

27 februari 2023 Afbeelding ter illustratie van de verkiezingen.

Nederland heeft honderden kilometers kustlijn en is doorkruist door duizenden rivieren, kanalen en sloten. Als geen ander land hebben we dan ook al eeuwen leren leven met water. Met alle gevaren die erin schuilen én de kansen die het ons biedt.

Misschien wel meer dan ooit, staan we nu voor een aantal grootse uitdagingen. Niet de ver-van-ons-bed-show, maar gewoon recht voor onze eigen deur. En helaas soms ook erachter. De waterschappen maken keuzes over hoe Nederland omgaat met het water. Om de mens te beschermen tegen het water en het water te beschermen tegen de mens. Wat we doen voor het behoud van natuur en natuurlijk voor ons eigen plezier.

Wat valt er te kiezen?

De keuzes die we maken hebben gevolgen voor de toekomst van ons water. Om te bepalen waarin we investeren is het dus belangrijk om te weten wat voor jóú belangrijk is. Maar wat valt er kiezen? Keuzes waar waterschapsbesturen zich mee bezig houden:

  • Moeten we hogere dijken bouwen of meer ruimte vrijhouden voor water?
  • Investeren in oplossingen om schade door droogte en wateroverlast te voorkomen of repareren we schade als het zover is?
  • Bepaalt het water waar onze huizen komen, of bepalen onze huizen waar het water mag komen?
  • Moet een waterschap zich bezighouden met recreatieve mogelijkheden op en langs de dijk of is alleen veiligheid van belang?
  • Moeten we beter letten op wat we doorspoelen of moeten de waterschappen steeds meer belastinggeld investeren in zuiveringen?
  • Moet ons water super schoon zijn voor mens, plant en dier of moeten we accepteren dat vervuiling er tegenwoordig bij hoort?

Stem ook op 15 maart en laat weten hoe u de toekomst van ons water ziet! Kijk voor meer informatie over de waterschapsverkiezingen op: www.schielandendekrimpenerwaard.nl.