Crimitalk waarschuwt voor criminaliteit, drugs en wapens

31 januari 2023 Illustratie van een mobiele telefoon.

 “Het gesprek met uw kind moet anno 2023 niet alleen gaan over de bloemetjes en de bijtjes, maar ook over de plantjes en pilletjes.”

Bijna alle ouders / verzorgers voeren wel het noodzakelijke gesprek over seksuele voorlichting met hun kind(eren). Maar een gesprek met uw kind voeren over criminaliteit, drugs en wapens, hoe doet u dat?

Steeds meer jongeren worden op (steeds jongere leeftijd) geronseld voor criminele activiteiten. Denk hierbij aan het weg brengen van een pakketje, op de uitkijk staan, of een bankpas uitlenen. Het is belangrijk dat ouders / verzorgers met hun kind het gesprek voeren over deze thema’s. Als ouders / verzorgers open het gesprek hierover aan gaan, zullen kinderen mogelijk sneller om hulp vragen als ze hiermee in aanraking komen.

Gaat u het gesprek aan met uw kind?

Op www.crimitalk.nl vindt u 40 stellingen en vragen om te bespreken met je kind. Op het achterliggend platform leest u heel veel informatie over drugs, wapens en criminaliteit. Ook kunt u er terecht bij hulppartners.