Coronanoodfonds (sport)verenigingen

28 december 2020

De gevolgen van de coronacrisis voor de (sport)verenigingen zijn groot en verstrekkend. Competities zijn verplicht stopgezet, clubhuizen en kantines zijn gesloten en sporters boven de 18 jaar kunnen niet meer trainen op de vereniging. Dit heeft een grote sportieve, organisatorische en financiële impact op de plaatselijke sportsector. Daarom is een financieel steuntje in de rug voor de sport nu erg belangrijk.

Eenmalige subsidieregeling vanuit het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft een eenmalige subsidieregeling opgesteld voor een ‘gemeentelijke Coronanoodfonds (sport)verenigingen’. Zo ondersteunen we de sportverenigingen om hun belangrijke rol in de Krimpense samenleving te blijven uitvoeren. De verlening van de subsidie vindt plaats onder het voorbehoud dat de raad het voor de uitvoering van deze beleidsregel benodigde totaalbudget beschikbaar stelt. De besluitvorming over dit voorstel vindt plaatst tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2021.

De regeling bestaat uit drie onderdelen

  • Een bijdrage voor sportverenigingen op basis van het ledenaantal;
  • Huurcompensatie voor de gebruikers van gemeentelijke buitensportaccommodaties;
  • Bijdrage voor overige (sport)verenigingen.

Meld u aan bij de gemeente

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling verzoeken we u het aanvraagformulier in te vullen en retour te mailen voor 31 januari 2021 naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij Marijke van den Ende. Zij is te bereiken per e-mail op marijkevandenende@krimpenaandenijssel.nl of op telefoonnummer 14 0180.