Convenant ouderenmishandeling ondertekend

27 juni 2022

Op maandag 27 juni heeft wethouder Hugo van der Wal namens de gemeente het convenant “Ouderen in veilige handen” ondertekend. De betrokken partners vormen samen een alliantie om ouderenmishandeling te voorkomen, vroeg op te merken en aan te pakken. Door het bundelen van kennis en inzet dragen zij bij aan meer bewustwording en deskundigheidsbevordering rondom ouderenmishandeling.

Lokale alliantie Veilig Ouder Worden moet misbruik van ouderen voorkomen

De lokale alliantie Veilig Ouder Worden is een netwerk van partners. Zij delen en gebruiken hun kennis van het voorkomen van misbruik van ouderen. Partners weten elkaar te vinden en hoe te handelen in gevallen van een niet-pluis-gevoel of spoed. Door de gezamenlijke samenwerking zet de lokale alliantie zich in om alle vormen van ouderenmishandeling te voorkomen. Maar ook door het herkennen, opmerken, melden en stoppen ervan. De partners zijn ContourdeTwern, De Zellingen, KBO Krimpen, KrimpenWijzer, Lelie Zorggroep, Nederlandse Patiëntenvereniging, Pameijer, PCOB Krimpen, Politie Eenheid Rotterdam, QuaWonen, Raad van Kerken, Rabobank, Rijnvis Notaris, Veilig Thuis, Vierstroom, Seniorenplatform en Gemeente Krimpen aan den IJssel.

Motie voorkomen financiële uitbuiting van ouderen is uitgevoerd

Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het voorkomen van financiële uitbuiting van ouderen. In deze motie heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders verzocht tot een aanpak te komen. Om zo de financiële uitbuiting van ouderen in Krimpen aan den IJssel tegen te gaan. Ook heeft de gemeenteraad verzocht om een samenwerking tussen betrokken partijen tot stand te brengen. Met de ondertekening van het convenant heeft het college de motie uitgevoerd.