Continuïteit in woningbouwproductie dankzij Regionaal Bouwmanifest

27 november 2020

Een continue woningbouwproductie in de regio Rotterdam is hard nodig voor de realisatie van maar liefst 53.700 nieuwe woningen in 2030. Het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam, de Maaskoepel, de Federatie van Woningcorporaties, Provincie Zuid-Holland, VNO-NCW Rotterdam & regio Rotterdam, NEPROM en Bouwend Nederland, afdeling Bouwend Rijnmond zetten daarom gisteren hun handtekening onder hun regionale Bouwmanifest.

In het Regioakkoord zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de bouwactiviteiten in de regio ook bij economische krimp of recessie kunnen doorgaan. Dit betekent onder meer dat alle partijen zich maximaal inzetten om tijdig voldoende locaties aan te wijzen, concrete plannen te maken, snel en adequaat vergunningstrajecten in te zetten, beleid en regelgeving optimaal toe te passen en financiële middelen beschikbaar te hebben. Ook maken deze partijen afspraken over een evenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad over de regiogemeenten en het realiseren van kwalitatief goede woningen en woonmilieus. Jaarlijks wordt de voortgang gevolgd via de Monitor Regioakkoord Regio Rotterdam.