Commissievergaderingen oktober 2020

28 september 2020

Op donderdag 1 oktober en donderdag 8 oktober om 20.00 uur zijn er commissievergaderingen. Deze vergaderingen zullen, met inachtneming van de coronamaatregelen, in het Raadhuis gehouden worden.

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 1 oktober

De commissie bespreekt de volgende onderwerpen:

  • Raadsvoorstel Eerste wijziging legesverordening 2020.
  • Raadsvoorstel Algemene Plaatselijke Verordening 2020.
  • Raadsvoorstel Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2025.

Besluitvoorbereidende commisie & Informatieve commissie donderdag 8 oktober

De commissie bespreekt het volgende onderwerp besluitvoorbereidend:

  • Raadsvoorstel herziene verkeer- en vervoervisie.

De commissie laat zich over de volgende onderwerpen informeren:

  • Raadsinformatiebrief beantwoording vragen van de fractie Leefbaar Krimpen inzake overlast en handhaving afval.
  • De stedenbouwkundige kaders van Centrum-Zuid.

Raadsvergadering op donderdag 15 oktober

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 15 oktober om 20.00 uur gehouden wordt.

Maatregelen vanwege Corona

Vanwege de geldende coronamaatregelen en de beperkte ruimte in de raadzaal is het niet mogelijk de vergadering op de publieke tribune bij te wonen.

De vergaderingen zijn live te volgen via de gemeentelijke website https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering mee te spreken en bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. U geeft daarbij aan bij welk agendapunt u wilt inspreken. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de coronamaatregelen die in acht worden genomen bij het bezoeken van de raadzaal. Als alternatief voor het inspreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de commissieleden worden gestuurd.

De agenda van de commissievergadering is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.