Commissievergaderingen in mei

23 juli 2019

Besluitvoorbereidende commissie op 9 mei om 20.00 uur

De commissie bereidt besluitvorming voor over de volgende onderwerpen:

  • Beschikbaar stellen krediet verkeerskundige maatregelen Ouverturelaan
  • Vaststellen zienswijze strategische agenda MRDH
  • Vastellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Krimpen aan den IJssel 2019

Besluitvoorbereidende commissie op 16 mei om 20.00 uur

De commissie bereidt besluitvorming voor over de zienswijzen op de begrotingen van de verbonden partijen.

Raadsvergadering op dinsdag 21 mei om 20.00 uur

De raad neemt besluiten over de in de commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op dinsdag 21 mei in het Raadhuis gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering mee te spreken. Aanmelden hiervoor is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van alle commissievergaderingen zijn beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.