Commissievergaderingen gemeenteraad

6 april 2021

Op donderdag 8, dinsdag 13 en donderdag 15 april 2021 vinden er commissievergaderingen plaats. Vanwege de coronamaatregelen vinden deze vergaderingen niet plaats in het Raadhuis, maar zijn dit digitale vergaderingen. U kunt deze live volgende via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Informatieve commissie donderdag 8 april om 20.00 uur

  • De commissie spreekt maandelijks met een met Verbonden Partij; deze maand is dat de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
  • De commissie wordt geïnformeerd over de concept stedenbouwkundige kaders De Groeiplaneet.

Besluitvoorbereidende commissie dinsdag 13 april om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze digitale commissievergadering het raadsvoorstel Actieplan Armoede en Schulden 2021-2024.

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 15 april om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze digitale commissievergadering de volgende raadsvoorstellen:

  • Het raadsvoorstel Verordening gegevensverstrekking BRP
  • Het raadsvoorstel 2e tranche rijksregeling “Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19”
  • Het raadsvoorstel Budget analyse technische staat zwembad
  • Het raadsvoorstel Ambitiedocument Duurzaamheid 2021-2024
  • Terugkoppeling Verbonden Partijen.

Raadsvergadering op donderdag 22 april 2021

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissie besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 22 april om 20.00 uur digitaal gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissie mee te spreken en bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit voor 12.00 uur tot op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken.

Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.

De agenda’s van de commissievergaderingen en de gemeenteraad is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.