Commissaris van de Koning brengt online ambtsbezoek aan Krimpen

8 april 2021

Donderdag 8 april bracht de Commissaris van de Koning in de Provincie Zuid-Holland, Jaap Smit, een ambtsbezoek aan de gemeente Krimpen aan den IJssel. Commissaris van de Koning Jaap Smit: “Het brengen van ambtsbezoeken in mijn functie als Rijksheer is één van mijn taken. Ik luister naar wat er speelt en ik bespreek hoe gemeenten, instellingen en organisaties samenwerken. En ik ben altijd benieuwd te horen hoe inwoners tijdens de coronacrisis bij de toekomst van de gemeente worden betrokken. De indrukken, die ik tijdens het bezoek op doe, zijn waardevol voor mijn contacten met het Rijk.”

Vanwege de coronacrisis was het bezoek anders ingericht.

De start was nog als gebruikelijk: een gesprek van de commissaris met het college van burgemeester en wethouders. Ook spreekt de commissaris met de fractievoorzitters in de gemeenteraad onder andere over nieuwe vormen van regionale samenwerking. Daarnaast bespreken ze de steeds belangrijkere rol van inwoners en organisaties bij het nemen van gemeentelijke besluiten.

Commissaris spreekt verder met maatschappelijk middenveld

Door de beperkingen van corona is niet gekozen voor een werkbezoek buiten de deur. In plaats daarvan is er een online gesprek met vertegenwoordigers van Krimpense maatschappelijke organisaties. Zij spreken over wat de coronacrisis voor hun organisatie én de Krimpense inwoners betekent. Burgemeester Martijn Vroom vond het een mooi bezoek: “Voor ons allemaal zijn dit waardevolle gesprekken. Wat dit bezoek bijzonder maakte, is dat het door de toevoeging van het ‘maatschappelijk gesprek’ een gesprek was van de hele Krimpense samenleving.”