College Krimpen biedt raad nieuwe Verordening Starterslening 2021 aan

24 juni 2021

Het college van Krimpen aan den IJssel heeft de raad de nieuwe Verordening Starterslening 2021 aangeboden. Met de Starterslening kunnen starters op de Krimpense woningmarkt tegen gunstige voorwaarden extra lenen bóvenop een hypotheek. Hierdoor komt de gewenste koopwoning voor hen eerder binnen hun financiële handbereik.

Wethouder Hugo van der Wal (wonen): “De oude verordening dateert uit 2015 en was aan een herziening toe. Allereerst omdat de huizenprijzen fors zijn gestegen. Maar ook omdat wij het instrument van de Starterslening beter willen benutten. Zo geven we méér Krimpenaren die voor het eerst een eigen woning in Krimpen willen kopen, een steuntje in de rug. Ook willen we het voor bepaalde beroepsgroepen aantrekkelijker maken om in onze gemeente te komen wonen.”

In het voorstel stellen we diverse aanpassingen voor

De huidige maximale koopprijsgrens van € 225.000 verhogen we naar de NHG-grens. Per 1 januari 2021 ligt die grens op € 325.000. De huidige leeftijdsgrens van 30 jaar laten we los. En we verhogen de huidige maximale Starterslening van € 30.000 naar maximaal € 40.000.

We verruimen de huidige doelgroepbeschrijving

Krimpen aan den IJssel heeft een tekort aan huisvestingsmogelijkheden voor leraren, politieagenten en zorgverleners (de zogenaamde maatschappelijke beroepen). Vaak hebben deze mensen een middeninkomen. Zij verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning. Daarom is de huidige doelgroepbeschrijving uitgebreid met mensen die niet in de gemeente Krimpen aan den IJssel wonen. Ze zijn wel als leraar, politieagent of zorgverlener in de gemeente Krimpen aan den IJssel werkzaam of gaan dat binnenkort doen. Mensen uit deze doelgroep helpen we op deze manier om zich hier te kunnen vestigen. Krimpen aan den IJssel is de eerste gemeente in Nederland die deze doelgroep heeft opgenomen in de Verordening Starterslening.

Het voorstel voor de nieuwe Verordening Starterslening is de eerste concrete maatregel die voortvloeit uit de nieuwe Woonvisie, die op 28 januari 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.