College Krimpen aan den IJssel biedt raad nieuwe woonvisie 2020-2030 aan

6 november 2020

Het college van Krimpen aan den IJssel heeft de raad de nieuwe woonvisie aangeboden. De woonvisie heeft als ondertitel ‘Krimpen aan den IJssel moet een plek zijn en blijven waar jong en oud prettig en veilig kan wonen’. Wethouder Hugo van der Wal (portefeuillehouder wonen): “Ik ben blij dat deze nieuwe woonvisie er is. De woonvisie laat zien hoe we omgaan met de vragen, behoeften en uitdagingen op het gebied van wonen in Krimpen aan den IJssel. Voor de komende jaren is het de leidraad voor wat we doen en waarom we dat doen.”

Inbreng van veel Krimpenaren

De woonvisie is tot stand gekomen dankzij de inbreng van velen. Er is een enquête onder alle Krimpense huishoudens en inwonende jongeren gehouden. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met inwoners, de gemeenteraad en diverse organisaties op het gebied van wonen binnen Krimpen aan den IJssel, zoals Qua Wonen en Stichting Huurdersbelang. Wethouder Van der Wal: ”Daarmee is de woonvisie een stuk dat van ons allen is.”

Hoofdthema’s in de woonvisie

Het hoofdaccent in deze woonvisie ligt op voldoende geschikte woonruimte voor Krimpense jongeren en Krimpense ouderen. Daarnaast zijn de thema’s leefbaarheid en duurzaamheid erg belangrijk. Wethouder Van der Wal: “Daarbij behouden we de kwaliteiten van Krimpen waar de bewoners trots op zijn. Het dorpse karakter, de saamhorigheid en gemoedelijkheid die daarbij horen, en de groene woonomgeving met nabijheid van de natuur.”

Uitvoeringsprogramma

De concrete afspraken die uit de woonvisie voortvloeien zijn vastgelegd in een bijbehorend uitvoeringsprogramma. In dat programma staat wie er voor welke maatregelen aan zet is en wanneer deze uitgevoerd worden. Wethouder Van der Wal: “Ik verheug mij erop om, na vaststelling door de gemeenteraad, deze woonvisie verder uit te kunnen werken. Dat doe ik graag met iedereen die bij de totstandkoming betrokken is geweest. Zo kunnen we samen verder bouwen aan een Krimpen waar jong en oud prettig en veilig kan blijven wonen!”