College heeft voorkeur voor alternatief 1b Algeracorridor

27 september 2022 Foto ter illustratie van de Algerabrug

De beslisinformatie van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam is openbaar. Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel heeft zijn voorkeur uitgesproken voor alternatief 1b uit de deelstudie Algeracorridor. Het college wil deze variant in de volgende fase van de MIRT-verkenning graag verder uit laten werken.

Het college is van mening dat variant 1b een toekomstbestendige oplossing is voor de bereikbaarheidsproblematiek in het jaar 2040. De afgelopen jaren is veel onderzocht. In het presentatierapport staat de belangrijkste beslisinformatie om een voorkeursalternatief te bepalen. Wethouder John Janson:

“Uit deze informatie haalt het college dat in alternatief 1b de doorstroming sterk verbetert. En dat we de problemen in de ochtendspits met een verbetering op de Algeraweg kunnen oplossen. Het effect op de reistijden is bijna gelijk. Of zelfs beter dan de alternatieven waarbij de Algerabrug wordt verbreed of vernieuwd.

Wisselstrook verbeteren en extra rijstrook maken

Het is noodzakelijk om (in Capelle aan den IJssel) de toegang tot de wisselstrook te verbeteren en een extra rijstrook op de Algeraweg aan te leggen. Verder kunnen we de doorstroming verbeteren met een ongelijkvloerse oplossing bij het Capelseplein. In alternatief 1b wordt ook het fietsgebruik sterk aangemoedigd. Dit komt vooral door een extra fietsverbinding tussen Krimpen en Capelle.”

Een nieuwe Algerabrug is niet nodig

Uit de beslisinformatie blijkt dat een nieuwe of verbrede Algerabrug niet nodig is om het vraagstuk op te lossen. Ook nu zijn er met de wisselstrook zowel in de ochtend- als in de avondspits 2 rijstroken beschikbaar. Dit is op het moment dat het nodig is (de avond- en ochtendspits). Een nieuwe of verbrede Algerabrug leidt in de spits niet tot een grotere capaciteit: ook dan blijven er 2 rijstroken beschikbaar.

Extra fietsverbinding tussen Krimpen en Capelle verder onderzoeken

Een extra fietsverbinding over de Hollandsche IJssel draagt bij aan de vervoersmogelijkheden voor veel inwoners. De fietsverbinding verbetert ook de bereikbaarheid van de metro (Station Slotlaan). En deze past goed bij de mobiliteitstransitie en duurzaamheidsambities.

De verwachting is dat de fietsverbinding zorgt voor ongeveer 5.800 fietsbewegingen per dag. En ongeveer 1.000 voertuigen minder op de Algerabrug. De haalbaarheid van de verbinding vraagt extra onderzoek. Wethouder John Janson: “Het college ziet graag dat deze verbinding verder wordt onderzocht. Het is namelijk een unieke mogelijkheid om de kernen Capelle en Krimpen met elkaar te versterken.”

In gesprek met de gemeenteraad

Het college gaat met de gemeenteraad in gesprek over zijn voorkeur. Het onderwerp staat op de agenda tijdens de informatieve commissie op 29 september, de besluitvormende commissie op 6 oktober en de gemeenteraad op 20 oktober. Op basis van de beslisinformatie kan eind 2022 in het Bestuurlijk Overleg MIRT een Voorkeursalternatief worden bepaald.

De keuze voor het Voorkeursalternatief maken de opdrachtgevers van de MIRT-verkenning Oeververbindingen. Dit zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam. Voor de Algeracorridor beslissen de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel mee.

Wat gebeurt er na de keuze voor een Voorkeursalternatief?

Het Voorkeursalternatief wordt vastgelegd in een concept-Bestuursovereenkomst tussen de 4 initiatiefnemers. Het gekozen voorkeursalternatief voor de Algeracorridor wordt opgenomen in de herziening van de Omgevingsvisie Zuid-Holland. Inwoners die willen reageren kunnen dat doen door een zienswijze in te dienen op deze Omgevingsvisie. Wij verwachten dat dit begin 2023 mogelijk is. Dit is te lezen op www.oeververbindingen.nl.