College denkt in coronatijd mee met horeca en inwoners

25 maart 2021

Het Krimpens college heeft oog voor de consequenties die de landelijke coronamaatregelen hebben op de horeca en de inwoners van Krimpen. Om de gevolgen voor de ondernemers zoveel mogelijk te beperken is besloten ruimhartig mee te denken. Ook is er gekeken naar hoe we onze inwoners kunnen faciliteren om het sociale leven buiten weer vorm te geven zodra dat weer is toegestaan.

Terrassenseizoen wordt ook in 2021 verruimd

Het college heeft besloten om de soepele behandeling van aanvragen voor tijdelijke terrassen ook komend terrasseizoen voort te zetten. Indien het kabinet het toestaat, mogen  horecaexploitanten een aanvraag indienen voor een (extra) tijdelijk terras.