Raadsvergadering donderdag 7 juli

Op donderdag 7 juli om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. In deze vergadering neemt de gemeenteraad besluiten over een aantal voorstellen, waaronder de Kadernota 2023. Raadsvoorstellen Op 7 juli liggen de volgende raadsvoorstellen voor ter besluitvorming: Aanwijzingen bestuursleden gemeenschappelijke regelingen Bestemmingsplan Groeiplaneet Jaarstukken Krimpen aan den IJssel 2021 Kadernota 2023 Raadsleden kunnen in de raadsvergadering … lees meer..
Geslaagde actie geveltuinen aanleggen in Kortland-Zuid
Herstel grondwaterpeil maakt behoud van platanen Noorderstraat niet mogelijk
Nieuw in Krimpen: De Mobiele Milieustraat
Convenant ouderenmishandeling ondertekend
Formerende partijen presenteren bestuursakkoord Samen verschillend
Loeve en Hakkesteegt ontvangen de Krimpense Maan
Vastgoedsector aangespoord om misstanden te melden
Vergaderingen gemeenteraad juni
Kom naar de inloopbijeenkomst MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam in De Tuyter
Kennismakingsavond voor nieuwe inwoners van Krimpen
Gemeente Krimpen organiseert 20 juni de dag van de kindergemeenteraad
Gemeente Krimpen aan den IJssel sluit zich aan bij Prachtlint Krimpenerwaard
Krimpense 67+’er met kleine portemonnee kan zich aanmelden voor gratis openbaar vervoer
Op 17 juni kunnen bewoners van Kortland-Zuid gratis een geveltuintje laten aanleggen
Word energiecoach en help Krimpenaren energie te besparen
Global Goal 6: schoon water en sanitair
Stap voor stap naar wonen zonder aardgas
Vergaderingen gemeenteraad juni
Integrale controle bij diverse bedrijven
Ondertekening contract nieuwbouw Groeiplaneet–Populier
Terugblik vergadering kindergemeenteraad 19 mei
Vanaf 1 juni baggerwerkzaamheden in Krimpen
Kristallen roemer na 25 jaar werken bij kinderboerderij
Fietsen gezocht voor Oekraïense vluchtelingen
Meerdere incidenten brandstichting en vernieling deelscooters
Rookmelders vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht
Prikken zonder afspraak in De Tuyter wordt verlengd
Streamt u 23 mei de informatieavond ‘op weg naar een aardgasvrij Krimpen’?
Herbestratingswerkzaamheden Vijfkamp
Rectificatie artikel Klinker
Rioleringswerkzaamheden Koningin Wilhelminaplein
De Langen & Van den Berg wint ontwikkeling werf Van Duijvendijk
Kom op 19 mei van 19.00 tot 21.00 uur naar de informatieavond ‘Energie besparen’ in de Tuyter
Vergaderingen gemeenteraad mei
Raadhuis gesloten
Routebeschrijving voor de jaarlijkse Bloemenmarkt
Gemeente Krimpen start met onderwijs voor Oekraïense kinderen
Provincie Zuid-Holland komt met resultaten Koopstromenonderzoek
Wethouder Derickx opent nieuwe geitenstal kinderboerderij Boveneind
De Tegeltaxi haalt gewipte tegels gratis op
Hoge opkomst bij informatieavond verduurzaming VvE’s
Ernstige verkeershinder C.G. Roosweg/Industrieweg
Voortgang formatie: Leefbaar Krimpen en SGP kiezen voor coalitie met CDA
Informatie over schietincident Alblasserdam
Wijkspreekuur Kortland-Noord
110-jarig bestaan Bloemenmarkt op 6 juni
Gratis biologische bloemenzaad bij De Korf en De Olm
Wijkspreekuur Oud Krimpen
Oekraïners krijgen tijdelijk onderdak in clubhuis Scouting
1 2 3 15