Bouwteam voor project ‘de Grote Kruising’ bekend en ondertekenen overeenkomst

23 juli 2019

Op 18 april is de bouwteamovereenkomst voor het project ‘de Grote Kruising’ ondertekend. Met dit contact bevestigen de gemeente Krimpen aan den IJssel als opdrachtgever en de combinatie Algeracorridor (Aannemers- en Wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon B.V., Arma Infra B.V. en A. Molenaar Civiel B.V.) en Van Hattum en Blankevoort B.V. als opdrachtnemers hun samenwerking. Alle partijen gaan de komende periode als team aan de slag om de plannen voor de herinrichting van de Algeracorridor verder uit te werken, zodat dit project zo voorspoedig mogelijk verloopt.

Definitieve gunning na aanbesteding

Op 15 december is –na de vaststelling en het beschikbaar stellen van het eerste uitvoeringskrediet door de gemeenteraad op 13 december 2018– een Europese aanbesteding gestart voor het contracteren van aannemers voor het project ‘de Grote Kruising’. Na een succesvol verlopen procedure is door het college van  burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel op 29 maart de definitieve gunning verleend aan de partijen om zitting te nemen in een bouwteam. 

Waar wordt de komende periode aan gewerkt?

De komende maanden worden aanpassingen aan de openbare ruimte verricht vlakbij het busstation. Door deze aanpassingen ontstaat er een geschikte route voor het bouwverkeer voor het project. Ook werkt het bouwteam aan plannen om de wisselstrook te kunnen verleggen en ontwerpt het team een extra rijbaan over de bestaande Wethouder Hogendijktunnel.

Kijk voor meer informatie over het project ‘de Grote Kruising’ en de fases waarin gewerkt gaat worden op www.degrotekruising.nl.