Formerende partijen presenteren bestuursakkoord Samen verschillend

20 juni 2022

Leefbaar krimpen, SGP en CDA presenteerden vanmiddag het bestuursakkoord met de titel Samen verschillend. De 3 partijen gaan voor de komende 4 jaar met elkaar aan de slag. Daarbij zoeken ze actief de samenwerking met de gehele gemeenteraad. Dus ook met de partijen die geen onderdeel van de coalitie zijn.

Het draait om samenwerken én samendoen

Ook zoeken de partijen de samenwerking met de Krimpense samenleving: de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Participatie speelt een belangrijke factor. “We trekken samen op met de inwoners, in het besef dat samenwerken de kwaliteit van oplossingen vergroot. Alleen samen kunnen we Krimpen nog mooier maken,” aldus de formerende partijen.

Titel symboliseert diversiteit

De titel van het bestuursakkoord symboliseert de diversiteit van Krimpen en haar inwoners. Dit wordt ook weerspiegeld in de coalitie. De 3 partijen zien juist in die diversiteit een grote meerwaarde voor de samenwerking. Bij de totstandkoming van het bestuursakkoord hebben de partijen actief gebruik gemaakt van ideeën en bijdragen van organisaties en inwoners. Hiervoor organiseerden zij 2 inloopsessies en konden inwoners ook per email input geven. Zo kregen zij waardevolle ideeën, waarvan diverse verwerkt zijn in het bestuursakkoord.

Aan de slag met de plannen

De 4 kandidaat-wethouders Kirsten Jaarsma, John Janson (beiden van Leefbaar Krimpen), Hugo van der Wal (SGP) en Wubbo Tempel (CDA) gaan aan de slag met de plannen. De gemeenteraad bespreekt op 23 juni het voorstel voor hun benoeming. Het is de verwachting dat na bespreking van het akkoord, zij worden beëdigd tot wethouders.

Bekijk het document hier: Bestuursakkoord: Samen verschillend