Bestuurlijk overleg MIRT stelt voorkeursalternatief vast

14 november 2022 Foto ter illustratie van de Algerabrug

Donderdag 10 November is in het bestuurlijk overleg MIRT het voorkeursalternatief voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel is hier blij mee. Wethouder John Janson (portefeuillehouder): “Dit betekent dat op de Algeracorridor (N210) verkeersknelpunten worden opgelost door kruisingen anders in te richten. Zo kunnen we de capaciteit van de Algerabrug beter benutten. Ik ben hier echt enorm blij mee. De reistijden worden hierdoor in de ochtend- en avondspitsen veel beter.”

De komende jaren werken de Algera-gemeenten de maatregelen verder uit en maken ze de maatregelen concreet. Dit is in overleg met de betrokken bewoners, ondernemers en organisaties. Ook nemen we de aandachtspunten van onze gemeenteraad mee.

We voeren verschillende maatregelen door

Op de Algeracorridor (N210) worden de verkeersknelpunten opgelost door kruisingen anders in te richten en de verkeerscapaciteit van de Algerabrug beter te benutten. Het Capelseplein wordt een ongelijkvloerse kruising. De kruising Ketensedijk wordt aangepast, zodat het verkeer beter kan doorrijden. De bestaande wisselstrook bij de kruising krijgt een directe aansluiting op de Algeraweg. Verder krijgt de Algeraweg een extra autorijstrook, vanaf de Algerabrug in de richting van het Capelseplein.

Er komt onderzoek naar een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding

Naast deze voorstellen wordt het komende jaar ook nader bekeken of er een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding over de Hollandsche IJssel kan komen. Deze nieuwe verbinding maakt het aantrekkelijker om met de fiets of lopend tussen het centrum van Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel te reizen.

De volgende stap is een herziening van de Omgevingsvisie

De maatregelen voor de Algeracorridor komen in een herziening van de Omgevingsvisie van de provincie Zuid-Holland. Wie wil reageren op de gekozen alternatieven, kan dat doen door een zienswijze in te dienen op deze Omgevingsvisies. Naar verwachting kan dit medio 2023.

68 miljoen is gereserveerd voor maatregelen Algeracorridor

Het voorkeursalternatief is vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam. Voor de Algeracorridor besloten ook de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard mee. Om de maatregelen uit het voorkeursalternatief te realiseren is er 68 miljoen euro voor de maatregelen voor de Algeracorridor gereserveerd.