VERGADERINGEN

De gemeenteraad vergadert volgens een vergaderrooster. Voorafgaand aan de raadsvergadering vinden er commissievergaderingen plaats. De vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om deze bij te wonen. Van uw spreekrecht kunt u gebruik maken in de raadscommissies.

Volg de gemeenteraadsvergadering live via internet!

U kunt de gemeenteraadsvergadering live volgen via de website. Kijk hiervoor op www.krimpenaandenijssel.nl/Live-uitzending-gemeenteraad

Data vergaderingen gemeenteraad

De data en bijbehorende agenda’s van de raadsvergaderingen en commissievergaderingen vindt u op de website: https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.