OMBUDSMAN

De gemeentelijke ombudsman van Krimpen aan den IJssel onderzoekt en beoordeelt klachten over gemeentelijke afdelingen, ambtenaren (met uitzondering van de politie) en bestuurders. De ombudsman neemt alleen een klacht in behandeling nadat de klacht eerst bij de gemeente zelf is afgehandeld.

Als u vindt dat de gemeente uw klacht niet naar tevredenheid afhandelt of als u het niet eens bent met de beslissing over uw klacht, dan kunt u de gemeentelijke ombudsman vragen om zijn oordeel te geven. Hij is onafhankelijk en zal in eerste instantie proberen uw klacht in overleg op te lossen.

De dienstverlening van de gezamenlijke gemeentelijke ombudsman draait om maatwerk. Indien bewoners dat wensen, worden wanneer dit nodig is gesprekken in de betreffende gemeente georganiseerd (in plaats van het tweewekelijkse spreekuur op een vaste plek).

Kinderombudsman

Ook is er een gemeentelijke kinderombudsman van Krimpen aan den IJssel. Kinderen, jongeren, ouders en professionals die niet tevreden zijn over jeugdhulp of onderwijs kunnen terecht bij de kinderombudsman. De kinderombudsman behandelt vragen en klachten over de gemeente én over aanbieders op het terrein van jeugdhulp en onderwijs. De kinderrechten van het Internationaal verdrag voor de Rechten van het Kind zijn het uitgangspunt voor de aanpak van de kinderombudsman.

De dienstverlening van de gezamenlijke gemeentelijke kinderombudsman draait om maatwerk. Indien bewoners dat wensen, worden wanneer dit nodig is gesprekken in de betreffende gemeente georganiseerd (in plaats van het tweewekelijkse spreekuur op een vaste plek).

U kunt uw klacht of vraag indienen op de website www.kinderombudsmankrimpen.nl van de kinderombudsman of bellen naar 0800 0802 (gratis).

Klacht indienen

Wilt u direct een klacht indienen. Maak dan gebruik van het online klachtenformulier.

Verder kunt u een klacht indienen via e-mail: info@ombudsmanrotterdam.nl

Meer informatie

Ga voor meer informatie over de gemeentelijke ombudsman naar de website gemeentelijke ombudsman of bel naar 0800 0802.