OMBUDSMAN

Inleiding

De gemeentelijke ombudsman van Krimpen aan den IJssel onderzoekt en beoordeelt klachten over gemeentelijke afdelingen, ambtenaren (met uitzondering van de politie) en bestuurders. De ombudsman neemt alleen een klacht in behandeling nadat de klacht eerst bij de gemeente zelf is afgehandeld. Sinds 1 maart 2018 is mevrouw mr. C.A. (Stans) Goudsmit plaatsvervangend gemeentelijke ombudsman in Krimpen aan den IJssel.

Als u vindt dat de gemeente uw klacht niet naar tevredenheid afhandelt of als u het niet eens bent met de beslissing over uw klacht, dan kunt u de gemeentelijke ombudsman vragen om zijn oordeel te geven. Hij is onafhankelijk en zal in eerste instantie proberen uw klacht in overleg op te lossen.

Kinderombudsman

Ook is er een gemeentelijke kinderombudsman van Krimpen aan den IJssel. Kinderen, jongeren, ouders en professionals die niet tevreden zijn over jeugdhulp of onderwijs kunnen terecht bij de kinderombudsman. Sinds 1 maart 2018 is mevrouw mr. C.A. (Stans) Goudsmit de kinderombudsman in Krimpen aan den IJssel.
De kinderombudsman behandelt vragen en klachten over de gemeente én over aanbieders op het terrein van jeugdhulp en onderwijs. De kinderrechten van het Internationaal verdrag voor de Rechten van het Kind zijn het uitgangspunt voor de aanpak van de kinderombudsman.

U kunt uw klacht of vraag indienen op de website www.kinderombudsmankrimpen.nl van de kinderombudsman of bellen naar 0800 2345111 (gratis).

Inloopspreekuur in ontmoetingscentrum De Tuyter

Gezien het voortduren van de landelijke maatregelen rondom Corona, zal de gemeentelijke ombudsman tot 1 september 2020 geen inloopspreekuren houden in de regiogemeenten. De inloopspreekuren van de ombudsman in De Tuyter die gepland waren tot 1 september 2020, zullen dus niet doorgaan.

De gemeentelijke ombudsman houdt iedere maand in Krimpen een inloopspreekuur. Dat wordt gehouden in Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, steeds op een donderdag van 10.30 tot 11.30 uur.

In 2020 is dat op: 17 september, 15 oktober, 12 november en 10 december.

Inloopspreekuur Rotterdam

U kunt ook gebruik maken van de inloopspreekuren in Rotterdam of de andere aangesloten gemeenten. Klik hier voor een volledig overzicht van de spreekuren.

Neem bij het bezoek aan het spreekuur eventuele brieven of aantekeningen mee, die over uw klacht gaan. Hoe beter de medewerkers van de ombudsman worden geïnformeerd, hoe beter ze u kunnen helpen.

De gemeentelijke (kinder)ombudsman is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. Heeft u vragen over uw klachten, bel dan telefoonnummer 010  411 16 00.  Ook kunt u een afspraak maken om uw klacht persoonlijk toe te lichten.

Klacht indienen

Wilt u direct een klacht indienen. Maak dan gebruik van het online klachtenformulier.

Verder kunt u een klacht indienen via e-mail of fax:
E-mailadres: info@ombudsmanrotterdam.nl
Fax: 010 241 84 99

Meer informatie

Ga voor meer informatie over de gemeentelijke ombudsman naar de website gemeentelijke ombudsman.