GEMEENTELIJKE ORGANISATIE

Onze organisatie is continu in beweging. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken. We gaan uit van zelforganisatie en zijn gericht op resultaat. De organisatie is verdeeld in 25 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s.

Aan het hoofd van onze organisatie staat de gemeentesecretaris. De secretaris ondersteunt het college van burgemeester en wethouders en is degene die namens de werkgever overlegt met de ondernemingsraad. Ook vormt de gemeentesecretaris samen met twee directeuren een team. Zij zijn eindverantwoordelijk en het aanspreekpunt voor de gemeentelijke organisatie.

Organisatiefilosofie

De gemeente Krimpen aan den IJssel is een professionele en dienstverlenende organisatie met de volgende ambities:

  • Wij verwachten van onszelf en al onze medewerkers een servicegerichte houding. Wij staan voor klaar voor u.
  • Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze producten.
  • In onze dienstverlening zijn wij transparant en helder. Bij ons weet u waar u aan toe bent.
  • Wij zijn een betrouwbare partner. Wij doen wat we beloven.
  • Voor onze inwoners zijn wij maximaal toegankelijk. Ook vanuit huis kunt u ons bereiken.
  • Wij spelen flexibel in op alle mogelijke ontwikkelingen die op ons af komen.