Besluitvoorbereidende commissie

26 november 2019

Op donderdag 28 november is er om 20.00 uur een besluitvoorbereidende commissie in het raadhuis. De commissie bespreekt tijdens deze commissievergadering de raadsvoorstellen:

  • Aanbevelingen Rekenkamerrapport ‘Bijstand op afstand. Onderzoek naar uitvoering Participatiewet’;
  • Herbenoeming lid van de Raad van Toezicht Blick;
  • Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning (Right to Challenge en Right to Bid);
  • Vaststellen Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020;
  • Toestemming verlenen tot een tariefsverhoging Optisport.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en bij de raadsvergadering van 12 december gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.