Besluitvoorbereidende commissie op 10 september

7 september 2020

Op donderdag 10 september om 20.00 uur is er een besluitvoorbereidende commissie. Deze vergadering zal, met inachtneming van de coronamaatregelen, in het Raadhuis gehouden worden.

De commissie bespreekt de volgende onderwerpen:

  • Motie jeugdlintje, die de fractie Leefbaar Krimpen voornemens is in te dienen in de eerstvolgende raadsvergadering.
  • Raadsvoorstel Controleverordening 2020.
  • Raadsvoorstel Vaststellen aanbestedingsdocument accountantsdiensten controle jaarrekening.
  • Raadsvoorstel Aanvullend krediet nieuwbouw huisvesting beheer buitenruimte aan de Stormsweg.
  • Raadsvoorstel Kwijtschelding huur verenigingen buitensportaccommodaties.
  • Raadsvoorstel Continuïteit bedrijfsvoering (zorg)leveranciers Jeugdwet en WMO tijdens de coronacrisis.
  • Raadsvoorstel Verordening adviesraad Sociaal Domein.
  • De begrotingswijziging september 2020.

Maatregelen vanwege Corona

De vergadering is live te volgen via de gemeentelijke website https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live. Vanwege de geldende coronamaatregelen en de beperkte ruimte in de raadzaal is het niet mogelijk de vergadering op de publieke tribune bij te wonen.

Raadsvergadering op donderdag 17 september 2020

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissie besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 17 september om 20.00 uur gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. U geeft daarbij aan bij welk agendapunt u wilt inspreken. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de coronamaatregelen die in acht worden genomen bij het bezoeken van de raadzaal. Als alternatief voor het inspreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de commissieleden worden gestuurd. De agenda van de commissievergadering is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/