Besluitvoorbereidende commissie Begroting donderdag 29 oktober

26 oktober 2020

Op donderdag 29 oktober om 20.00 uur vindt er een besluitvoorbereidende commissie plaats. Vanwege de coronamaatregelen is deze vergadering niet in het Raadhuis, maar is dit een digitale vergadering. U kunt deze live volgen via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

De commissie bespreekt de volgende onderwerpen:

  • Raadsvoorstel meerjarenbegroting 2021-2024.
  • Raadsvoorstel begrotingswijziging Promen 2020.

Raadsvergadering op donderdag 5 november

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissie besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 5 november om 20.00 uur gehouden wordt.

Maatregelen vanwege Corona

Vanwege de geldende coronamaatregelen is het niet mogelijk de vergadering op de publieke tribune bij te wonen. De vergadering vindt digitaal plaats. De vergaderingen van raadscommissies en gemeenteraad zijn live te volgen via de gemeentelijke website https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering digitaal mee te spreken en bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en bij de raadsvergadering gebruik te maken van het digitale spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. U geeft daarbij aan bij welk agendapunt u wilt inspreken. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken. Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd. De agenda van de commissievergadering en de gemeenteraad is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.