Besluitvoorbereidende commissie Begroting donderdag 28 oktober 20.00 uur

22 oktober 2021

Op donderdag 28 oktober om 20.00 uur vindt er een besluitvoorbereidende commissie plaats. U kunt deze live volgen via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Op de agenda van deze besluitvoorbereidende commissie staat het raadsvoorstel begroting 2022. In de begroting staan de gemeentelijke financiƫn voor het komende jaar per programma vermeld.

Raadsvergadering op donderdag 4 november

De raad neemt het besluit over de in de besluitvoorbereidende commissie besproken begroting tijdens de raadsvergadering die op donderdag 4 november om 20.00 uur gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering digitaal mee te spreken en bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en bij de raadsvergadering gebruik te maken van het digitale spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. U geeft daarbij aan bij welk agendapunt u wilt inspreken. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken. Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.

De agenda van de commissievergadering en de gemeenteraad is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.