Beleid voor hondenbijtincidenten vastgesteld

12 oktober 2020

Op 6 oktober heeft burgemeester Martijn Vroom beleidsregels vastgesteld voor hondenbijtincidenten. Mensen en dieren komen samen in de openbare ruimte van Krimpen aan den IJssel. Bijtincidenten met honden komen af en toe voor binnen onze gemeente. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Voor de veiligheid is het daarom wenselijk in te kunnen grijpen bij incidenten met gevaarlijke honden. 

Er is een onderscheid tussen lichte en ernstige bijtincidenten

In het beleid staat beschreven wanneer een hond als gevaarlijk wordt beschouwd. Er is onderscheid tussen lichte en ernstige bijtincidenten. De gemeente beoordeelt de ernst van het bijtincident en de kans op herhaling. Er is een aantal maatregelen die de burgemeester kan nemen na een bijtincident. Gevolg van een bijtincident kan bijvoorbeeld zijn dat de burgemeester een aanlijn- en/of muilkorfgebod oplegt. De burgemeester kan onder bepaalde omstandigheden afwijken van het algemene beleid, met zowel lichtere als zwaardere maatregelen.

U kunt uw melding telefonisch of digitaal doorgeven

Hondenbijtincidenten kunt u melden bij de gemeente. U kunt uw melding doen door telefonisch contact op te nemen via telefoonnummer 14 0180. U kunt de melding ook digitaal doorgeven via www.krimpenaandenijssel.nl. U drukt op de knop ‘Melding Openbare Ruimte’ en klikt op ‘nieuwe melding doorgeven’. Zet de hoofdcategorie op ‘bijtincident’ in het meldingenformulier. De gemeente neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk, mishandeling of verwaarlozing van dieren? Belt u dan naar het meldpunt 144 Red een dier.