Verleende APV-vergunningen/meldingen/ontheffingen
Reservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s bij winkelcentrum de Korf en op de parkeerplaats bij winkelcentrum de Olm
Reservering tweede parkeerplaats voor het opladen van elektrische auto’s
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Weegbree 22 (2923 GM): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Hyacint 1a (2925 EN): het uitbreiden van het schoolgebouw “De Wegwijzer”
Omgevingsvergunning verleend voor Allegro 70 (2925 BE): het wijzigen van de garage in een slaapkamer en een constructieve ingreep
Omgevingsvergunning verleend voor Schoverzeil 26 (2924 BT): het plaatsen van een tuinhuis in de achtertuin
Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer en voetgangersoversteekplaats De korf
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Schoutstraat 26 (2922 VV): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Burgerdijkstraat 49 (2921 XB): het vergroten van de verdieping aan de achterzijde van de woning
Omgevingsvergunning verleend voor Burgerdijkstraat 17 (2921 XB): het verbreden van de dakkapel aan de voorzijde en het verbreden van de nok aan de achterzijde van de woning
Omgevingsvergunning verleend voor Pluim-Es 70 (2925 CN): het vergroten van de dakkapel aan de voorzijde van de woning
Omgevingsvergunning verleend voor Driekamp 7 (2924 AN): het vervangen van de ballenvanghekwerken en plaatsen van een Kokoswall bij de hockeyclub
Omgevingsvergunning verleend voor Ambachtstraat 25 (2922 CA): het plaatsen van een raam in de kopgevel van de woning
Omgevingsvergunning verleend voor Kerkdreef 39 (2922 BH): het verbreden van de inrit naar de woning
Reservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s bij appartementencomplex Gouden Regen
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Steenbakkersstraat 13 (2922 XJ): het uitbreiden van de woning aan de achterzijde
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Kerkdreef 39 (2922 BH): het verbreden van de inrit naar de woning
Omgevingsvergunning verleend voor Lekdijk 82 (2921 AE): het tijdelijk stallen van een caravan voor tijdelijke bewoning gedurende de verbouwing van de woning
Omgevingsvergunning verleend voor: Lekdijk 82 (2921 AE): het grondig renoveren en uitbreiden van de woning en het tijdelijk stallen van een caravan
Reservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s Griendstraat 1
Kennisgeving verlenging beslistermijn Lansing 2 (2923 BD)
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Jan Steenstraat 43 (2923 CN): het verhogen van het zadeldak van de woning met een dakkapel aan de voorzijde
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Stormsweg 9 (2921 LZ): herontwikkeling van het bedrijfsgebouw in 7 units voor lichte industrie
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Verleende APV-vergunningen/meldingen/ontheffingen
Kennisgeving verlenging beslistermijn: Lekdijk 82 (2921 AE)
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Ambachtstraat 25 (2922 CA): het plaatsen van een raam in de kopgevel van de woning
Omgevingsvergunning aangevraagd voor IJsseldijk 287 (2924 AZ): het realiseren van een dakopbouw achter op de woning
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Standplaatsvergunningen
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Driekamp 7 (2924 AN): het vervangen van de ballenvang hekken en plaatsen van een kokoswall bij de sportvelden
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Veld en Beemd 22 (2923 ES): het realiseren van een dakopbouw op de woning
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Perceel: KPN02 sectie A, nr. 05286: “Project Centrum Zuid” het realiseren van een gebouw met 46 appartementen met parkeergarage
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Pluim-Es 70 (2925 CN): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Omgevingsvergunning verleend voor: Hoflaan 42 (2926 RC): het realiseren van een dakopbouw op het lagere zijdak van de woning
Omgevingsvergunning verleend voor: Hoflaan 20 (2926 RC): het realiseren van een dakopbouw op het lagere gedeelte aan de voorzijde van de woning
Omgevingsvergunning aangevraagd voor De Twee Sluizen 9 : het plaatsen van een dakkapel
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Oude Tiendweg 23: het aanvragen van een inrit naar de woning
Omgevingsvergunning verleend voor Orfeo 5: het vervangen van het kozijn
Omgevingsvergunning verleend voor Oude Tiendweg 23: het realiseren van een inrit naar de woning
Omgevingsvergunning verleend voor Marathon 158: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Omgevingsvergunning verleend voor gebied ten oosten van Tennet terrein
Omgevingsvergunning verleend voor Edisonstraat 1a: het leggen van ondergrondse elektra en waterleiding
Omgevingsvergunning verleend voor Krimpenerbosweg 1: het plaatsen van 3 vlaggenmasten voor het gebouw
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn
Tijdelijke verkeersmaatregel Raadhuisplein
1 2 3 31