Intrekken besluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Oranjesingel 81
Aanwijzing collectieve festiviteiten 2023
Omgevingsvergunning verleend: Project Centrum-Zuid, langs de Boerhaavelaan
Voorgenomen grondverkoop Fresia 129
Voorgenomen grondverkoop Pluim-es 100
Omgevingsvergunning verleend: Gouden Regen 9
Besluit mobiel puinbreken Albert Schweitzerlaan 8
Omgevingsvergunning aangevraagd: Industrieweg 2a
Verleende APV-vergunningen /meldingen/ontheffingen 28 maart 2023
Omgevingsvergunning verleend: Ratelaar 28
Omgevingsvergunning verleend: Lansing 5
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen 21 maart
Omgevingsvergunning verleend: Molenaar Van Schelvenlaan 17
Omgevingsvergunning aangevraagd: Schoutstraat 22
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) 21 maart
Omgevingsvergunning aangevraagd: Tournooi 50
Omgevingsvergunning verleend: Weegbree 115
Omgevingsvergunning aangevraagd: Weegbree 115
Omgevingsvergunning verleend: Turandot 1
Omgevingsvergunning verleend: Vrijhof 4
Omgevingsvergunning verleend: Jacob Jordaensstraat 5
Omgevingsvergunning verleend: Rode Klaver 1
Omgevingsvergunning verleend: Esdoornlaan 6, 8, 12, 16, 24 en Vuurdoornlaan 26
Omgevingsvergunning verleend: Stormsweg 9a t/m 9f
Omgevingsvergunning aangevraagd: Olm 9a
Omgevingsvergunning aangevraagd: Gouden Regen 9
Verleende APV-vergunningen/meldingen/ontheffingen
Omgevingsvergunning aangevraagd: Allegro 117
Omgevingsvergunning aangevraagd: Lekdijk 43
Wijziging verstrekte standplaatsvergunning Raadhuisplein
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) 7 maart
Omgevingsvergunning aangevraagd: Binnenweg 5
Omgevingsvergunning aangevraagd: Boezemdreef 6
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
Bekendmaking: cameratoezicht Acacia
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Parkzoom 15 (2922 CT): het isoleren van het dak en het aanbrengen van nieuwe dakpannen en een dakkapel aan de voorzijde op de woning
Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Verkiezing van de leden van het bestuur van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Rode Klaver 1 (2923 GH): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland in kieskring Leiden
Reservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s
Reservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s
Omgevingsvergunning verleend voor Oosterstraat 30 (2921 XE): het samenvoegen van de bestaande atelierruimte Oosterstraat 32 bij de woning Oosterstraat 30 en het bouwen van een serre aan de straatzijde van de woning Oosterstraat 30
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Lansing 5 (2923 BB): het realiseren van een dakopbouw op de woning
Omgevingsvergunning verleend voor Gouden Regen 21 (2923 EJ): het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgwoning voor maximaal 10 jaar naast de huidige woning aan de Gouden Regen 21
Verleende APV-vergunningen/meldingen/ontheffingen
Verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland in kieskring Leiden
Standplaatsvergunningen
1 2 3 36