Standplaatsvergunningen
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Verleende APV-vergunningen/meldingen/ontheffingen
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Van Nassauweg 11 (2921 LX): Het plaatsen van roldeuren, het realiseren van een inrit en het verstevigen van de vloer van het pand
Omgevingsvergunning verleend voor Wilgenhof 5 (2922 EZ): het realiseren van een uitbouw aan de voorzijde van de woning
Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-projectplan, MER en ontwerpbesluiten dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)
Verleende APV-vergunningen /meldingen/ontheffingen 
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Kennisgeving Activiteitenbesluit
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Omgevingsvergunning verleend voor nabij Schaardijk 13 (2921 LG): het verlengen van de tijdelijke vergunning voor het plaatsen van een Romneyloods t/m 2025
Omgevingsvergunning verleend voor Ingelandstraat 3 (2922 CM): het realiseren van een nokverhoging aan de achterzijde en een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Omgevingsvergunning verleend voor Populierenlaan 1a en 1b (2925 CP): het realiseren van een nieuwe school met sporthal, geluidscherm, fietsenberging en hekwerk
Omgevingsvergunning verleend voor Gaspeldoorn 10 (2923 EH): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Omgevingsvergunning verleend voor Van Eijcklaan 16 (2923 AH): het realiseren van een inrit in plaats van de bestaande
Omgevingsvergunning verleend voor: Jan Steenstraat 44 (2923 CP): het uitbreiden van de woning op het achtererfgebied
Omgevingsvergunning verleend voor Schouw 22 (2924 TL): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Omgevingsvergunning verleend voor Parkzoom 34 (2922 CT): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Omgevingsvergunning verleend voor: Ambachtstraat 8 (2922 CB): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Molenvlietsingel 10 (2922 AA): het vergroten van de woning aan de zij- en achterkant
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Verleende APV-vergunningen/meldingen/ontheffingen oktober 2022
Ontwerpbestemmingsplan Werf aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel
Omgevingsvergunning verleend voor Sportsingel 26 (2924 XN): het verbreden van de dakkapel aan de voorzijde van de woning
Omgevingsvergunning verleend voor Groene Wetering 2 (2922 CJ): het plaatsen van een duc-out op het KOAG terrein
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Parkzoom 34 (2922 CT): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Gaspeldoorn 10 (2923 EH): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Schaardijk 13 (nabij) (2921 LG): het verlengen van de tijdelijke vergunning voor het plaatsen van een Romneyloods t/m 2025
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Gouden Regen 21 (2923 EJ): het bouwen van een tijdelijke mantelzorgwoning naast de huidige woning aan de Gouden Regen 21
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Van Eijcklaan 16 (2923 AH): het realiseren van een inrit links van de woning
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Sportsingel 26 (2924 XN): het verbreden van de dakkapel aan de voorzijde van de woning
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Groene Wetering 2 (2922 CJ): het plaatsen van één duc-out op het KOAG terrein
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Jacob Marisstraat 4 (2923 CM): het realiseren van een dakopbouw op de woning
Standplaatsvergunningen 11 oktober
Kennisgeving verlenging beslistermijn wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Omgevingsvergunning verleend voor Olympiade 19 (2924 AL): het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Lekdijk 82 (2921 AE): het wijzigen van de verleende vergunning van renovatie naar nieuwbouw van de woning
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Van Nassauweg 11 (2921 LX): het plaatsen van 3 roldeuren, het aanleggen van uitritten en het verstevigen van een deel van de vloer in de bedrijfshal
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Jacob Jordaensstraat 2 (2923 CL): het realiseren van een dakopbouw op de gehele woning
Omgevingsvergunning aangevraagd voor IJsseldijk 434 (2921 BD): het wijzigen van de voorgevel, plaatsen van een dakkapel aan de rechterzijde en vergroten van de dakopbouw aan de linkerzijde van de woning
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Ambachtstraat 8 (2922 CB): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Ingelandstraat 3 (2922 CM): het realiseren van een nokverhoging aan de achterzijde en dakkapel aan de voorzijde van de woning
Omgevingsvergunning aangevraagd voor Hamhof 2 (2924 BJ): het vervangen van de consoles van de galerij
Openbare bekendmaking Besluit mobiel puinbreken
Omgevingsvergunning verleend voor: Hyacint 1a (2925 EN): het uitbreiden van de school
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Nieuwe Tiendweg 19 (2922 EN): het plaatsen van een hekwerk rondom het oefenterrein
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Schouw 22 (2924 TL): het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Jan Steenstraat 44 (2923 CP): het aan de zij- en achterkant uitbreiden van de wonin
1 2 3 33