Zitting van het centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijst en nummering

18 januari 2022

De voorzitter van het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022 maakt, overeenkomstig artikel I 2 van het Kiesbesluit, bekend dat het op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur, in de Raadzaal op het raadhuis, Raadhuisplein 2 beslist over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Deze openbare zitting kunt u digitaal bijwonen. U kunt zich aanmelden via verkiezingen@krimpenaandenijssel.nl. Na ontvangst van uw mailadres krijgt u een link die toegang geeft tot de vergadering.

 

Plaats: Krimpen aan den IJssel
Datum: dinsdag 12 januari 2022

 

De voorzitter voornoemd,

 

M.W. Vroom