Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

29 januari 2019

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd. 

Naam en voorletters          Adres                                    Postcode 

Rodriguez, F.J.                     Andante 40                            2925 AB
Verveer, A.                          Oude Tiendweg 95                  2921 AM
To, B.                                  Raadhuisplein 15                    2922 AD
Duurham, S.M.                     Van der Hoopstraat 100          2921 LD
Deze personen worden verzocht te reageren tot vier weken voor de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar de afdeling Publiekscentrum. Deze afdeling is te bereiken via: burgerzaken@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 9 oktober 2018.