Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

24 december 2019

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters                           Adres                                    Postcode

Broeren, W.O.                                    Ranonkel 2                             2925 TD

Vlist, van der D.                                 Ranonkel 2                             2925 TD

Deze personen worden verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Deze afdeling is te bereiken via: burgerzaken@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 24 december 2019