Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

23 juli 2019

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters                         Adres                                               Postcode

Fuld, C.M.                                        Vijverlaan 421                                   2923 TN

Boot, J.                                            Zwanenkade 38                                2925 AN

Deze personen worden verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar de afdeling Publiekscentrum. Deze afdeling is te bereiken via: burgerzaken@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd, wordt de inschrijving in de BRP beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 23 juli 2019.