Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

30 augustus 2022

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande persoon naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig is op het adres waar deze in de Basisregistratie Personen (BRP) is geregistreerd.

           

naam en voorletters            adres                                                postcode

Somay U.                               Zonnebloem 72                                  2925 EZ

Milvydas D.                            van der Hoopstraat 100                     2921 LD

Pires T.                                   Merelstraat 17                                   2922 VH

 

Deze persoon wordt verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: adresonderzoek@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

 De geplande datum van uitschrijving is: 30 augustus 2022