Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

9 juli 2019

Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters                Adres                                              Postcode

Howard. E.B.                          Schoutstraat 18                                 2922 VV

Visser, C.                               Gipskruid 8                                       2925 DA

Americaan, R.D.                     Van der Hoopstraat 100                     2921 LD            

Jaffary, Y.                              Vijverlaan 358                                    2923 TJ

Albers, C.                               Orchidee 28                                       2925 XE

Deze personen worden verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar de afdeling Publiekscentrum. Deze afdeling is te bereiken via: burgerzaken@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 9 juli 2019.