Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

12 juli 2022

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande persoon naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig is op het adres waar deze in de Basisregistratie Personen (BRP) is geregistreerd.

 naam en voorletters        – adres                                  – postcode

Vonk Noordegraaf                    E.  Breitnerstraat 19                  2923 CA

Deze persoon wordt verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: adresonderzoek@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is: 12 juli 2022