Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

14 juni 2022

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar deze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

 naam en voorletters                    – adres                                    – postcode

Scheepens R.M.R.                            Zwanenkade 87                               2925 AP

Samy Junus Litiloly                         Toccata 110                                      2925 BV

Grondel R.R.J.                                  Rotterdamseweg 47                        2922 AN

D’Achard van Enschut D.               Tuinstraat 102                                  2921 XM

Deze personen worden verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: adresonderzoek@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

 De geplande datum van uitschrijving is: 14 juni 2022