Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

31 mei 2022

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar deze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

 naam en voorletters            – adres                                           – postcode

Ettejani A.                               van der Hoopstraat 100                     2921 LD

Reiph J.N.I.                            van der Hoopstraat 100                     2921 LD

Lachhab A.                             van der Hoopstraat 100                     2921 LD

Deze personen worden verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: adresonderzoek@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

 De geplande datum van uitschrijving is: 31 mei 2022