Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

18 januari 2022

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar deze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

naam en voorletters     – adres                                                – postcode

Martines, B.A.J.                                 Linde 65                                                           2925 CE

Soekhan, M.D.I.                                 Schuttersveld 30                                             2924 XL

Deze personen worden verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: adresonderzoek@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is: 18 januari 2022.

Voornemen tot afwijzen briefadres

Op 13 december 2021 is een verzoek tot inschrijving op een briefadres ontvangen van:

naam en voorletters             geboortedatum

Suditu, G.                                          17-07-1965

Op grond van artikel 2.47 van de wet BRP is aanvrager verplicht tot het verstrekken van informatie of het overleggen van geschriften. Aangezien tot op heden geen nadere informatie is ontvangen hebben wij het voornemen tot afwijzen van het briefadres.

Genoemde persoon wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze op dit voornemen kenbaar te maken. Hiervoor kan gereageerd worden naar Team Burgerzaken, te bereiken via telefoonnummer 140180 of burgerzaken@krimpenaandenijssel.nl.