Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

28 mei 2019

Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters            Adres                                     Postcode
Arthur, G.K.                        Schoutstraat 18                      2922 VV
Visser, M.                            van der Hoopstraat 100          2921 LD
Achmad, M.                         van der Hoopstraat 100          2921 LD             Çetin, B.N.                          van der Hoopstraat 100          2921 LD
Klip, J.                                van der Hoopstraat 100          2921 LD
Jackson Andoh, F.                Schoutstraat 18                     2922 VV

Deze personen worden verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar de afdeling Publiekscentrum. Deze afdeling is te bereiken via: burgerzaken@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 28 mei 2019