Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

28 december 2021

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande perso(o)n(en) naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar deze in de Basisregistratie Personen (BRP) is/zijn geregistreerd.

Naam en voorletters       Adres                                                            Postcode

van Schaften D.P.                  Van der Hoopstraat 100                                2921 LD

Deze perso(o)n(en) wordt verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: adresonderzoek@krimpenaandenijssel.nl of via 14 0180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 30-12-2021