Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

2 november 2021

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters             Adres                                                Postcode

Koreman, R.A.J.                    Noorderstraat 27                                2922 AB

Sessink, D.                             Van der Hoopstraat 100                    2921 LD

Stoutenburg. D.T.H.               Van der Hoopstraat 100                    2921 LD

Deze personen wordt verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: adresonderzoek@krimpenaandenijssel.nl of via 14 0180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 2 november 2021.