Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

31 augustus 2021

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande persoon naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig is op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters             Adres                                          Postcode

W. van der Putten                 Dokter W.M. Blomsingel 11b         2922 CC   

Deze persoon wordt verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: adresonderzoek@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 31-08-2021.