Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

15 juni 2021

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters                         Adres                                   Postcode

V. Özcan                                          Rembrandtlaan 21                 2923 XK

Deze persoon vragen we te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: adresonderzoek@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd, beëindigen we de inschrijving in de BRP.

De geplande datum van uitschrijving is 15-06-2021.