Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

26 januari 2021

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

naam en voorletters                adres                                             postcode

Lilipaly, T.L.                            Albert Schweitzerlaan 95                 2922 HC

Hoeven, S.D.H. van                 Albert Schweitzerlaan 85                 2922 HC

Pshtewan, M.                          Boveneindselaan 12                        2924 BA

Kakhrash, A.K.                        Boveneindselaan 12                        2924 BA

Deze personen wordt verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: adresonderzoek@krimpenaandenijssel.nl of via 14 0180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 26-01-2021.