Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

5 januari 2021

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters                      Adres                                                      Postcode

Hassan, Mohamed                            van der Hoopstraat 100                     2921 LD

Peppel, J.C.R.                                   van der Hoopstraat 100                     2921 LD

Bensalah, F.                                       van der Hoopstraat 100                     2921 LD

Engel, J.R. van                                  van der Hoopstraat 100                     2921 LD

Vliet, Y. van                                        van der Hoopstraat 100                     2921 LD

Deze personen wordt verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: adresonderzoek@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd. De geplande datum van uitschrijving is 05-01-2021.