Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

8 december 2020

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen zijn geregistreerd.

naam en voorletters              adres                                                  postcode

Lugthart, D.J.                       Chrysant 22                                        2925 EG

Deze persoon wordt verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken via: adresonderzoek@krimpenaandenijssel.nl of via 14 0180. Wanneer niet wordt gereageerd wordt de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 08-12-2020.