Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

24 november 2020

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters             Adres                                                  Postcode

Van Soest, R.                         Boerhaavelaan 1                                2922 HH

Marchena, S.H.E.                   Meidoornstraat 20                              2923 BG

Van den Doel, P.J.                 Vijverlaan 458                                     2925 VK

Deze personen wordt verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: adresonderzoek@krimpenaandenijssel.nl of via 14 0180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is op 24 november 2020.