Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

26 oktober 2020

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters                     Adres                            Postcode

Mansuroĝlu, A.                               Meidoornstraat 54           2923 BH

Šijačić, I.L.                                     Boerhaavelaan 18           2922 HK

King, J.R.                                       Tjalk 5                            2924 TM

Agharbi, A.                                     Lage Park 5                     2923 VA

Chocto, N.                                      Lage Park 5                     2923 VA

Zarioh, H.                                       Lage Park 5                     2923 VA

Deze personen worden verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: burgerzaken@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 23-06-2020.